FxPro Help Centre: FxPro Edge

Hur lägger jag in en väntande order på FxPro Edge?

En väntade order är en instruktion att öppna en position när ett instrument når ett visst pris som är fördefinierat av dig. Du kan placera ett pågående order via huvudrutan "Order" genom att välja fliken "Gräns" eller "Stop". Dialogrutan låter dig då ange gränsvärde och utgångsdatum för den pågående beställningen.

Pending Order 1

Tänk på att Köpstopp och Säljgränser måste placeras över det aktuella marknadspriset medan Säljstopp och Köpgränser måste placeras under dagens marknadspris.

Alternativt kan du omedelbart lägga en väntande order genom att högerklicka på diagrammet.

Pending Order 2

Was This Article Helpful?