FxPro Help Centre: HANDEL & UTFÖRANDE

Vad är skillnaden mellan marknadsföring och Omedelbart Utförande?

Med Omedelbart utförande kommer din beställning att köpas till det begärda priset eller kommer ett nytt prisförslag.

Med Marknadsexekvering kommer din order att utföras till det tillgängliga marknadspriset vid den tidpunkten, på VWAP (Volymviktat Medelpris )

Vi erbjuder MT4, MT5 och cTrader konton med Marknadsexekvering och MT4 och MT4 Fasta Spridningskonton med Omedelbart utförande.

Observera odkc att med avvaktande order är utförandet detsamma oavsett kontotyp (dvs. alla stoppordningar exekveras med 'Marknadsutförande' och alla begränsade ordrar utförs med 'Begränsat Utförande'.

Du hittar mer information om orderutförande på vår hemsida:

https://www.fxpro.com/mt4-order-execution
Was This Article Helpful?