info
Investera ansvarsfullt.
Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.

FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Feeling a little daunted? We are here to help
Our step-by-step trading academy will guide you through the world of Forex Trading and teach you everything you need to know. The key trading terms can be found in the trader's glossary.
Industriell Produktion (Industrial Production)

Industriell produktion är en ekonomisk indikator som rapporterar det totala värdet av industriproduktionen i ett land eller en ekonomisk region och omfattar sektorer som tillverkning, el, gruvdrift, gas och ånga och luftkonditionering (justerat för inflation). Industriproduktionen är en värdefull indikator, eftersom den är nära korrelerad med andra intressanta områden, såsom sysselsättning, resultat och konsumentförtroende. Med tanke på att produktionen är starkt påverkad av förändrade efterfrågan klassificeras industriproduktionen som en sammanfallande indikator. När siffror är högre än förväntat tenderar de att ha en positiv effekt på landets valuta.