FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Maximal Avvikelse (undefined)

I MT4:s orderexekveringsfönster kan du välja att ställa in ett maximalt pip intervall för dina ordrar. Maximal avvikelse gör att du kan ange ett pipområde som är acceptabelt för dig om din beställning inte kan fyllas till det pris du önskar. Med andra ord kontrollerar du maximal avvikelse rutan och ställer in den på två pips indikerar att du är villig att acceptera ett pris som avviker 2 pips över eller under det begärda priset. På så sätt kan du minska antalet avvisade order, vilket är särskilt användbart vid tider med hög volatilitet på marknaden. När den maximala avvikelserutan lämnas avmarkerad, kommer din order endast att köras om den är tillgänglig till det exakta priset du begärde. Annars kommer beställningen att avvisas.