FxPro Tillkännager Exekveringsstatistik för Q1 2016

20 april 2016, London. Online-mäklare FxPro är nöjda att ge ut viktiga handelsexekveringsstatistik för första kvartalet 2016.

För januari, februari och mars var glidningsprocenten följande:

  • Positiv=46,93%
  • Till Pris=31,81%
  • Negativ=21,26%

Ovanstående siffror visar hur stor andel av affärer som exekverades utan glidning, liksom av affärer som genomfördes med negativ glidning eller till ett bättre pris än vad som begärdes. Det är anmärkningsvärt att dessa siffror inte bara avslöjar den betydande procentsatsen av affärer som gynnats av positiv glidning, men visar även en minskning på mer än 3,5% i branschen som medförde negativ glidning och en ökning med mer än 9,4% i affärer som genomfördes till ett bättre pris jämfört med siffrorna registrerade under fjärde kvartalet 2015.

De första tre månaderna av 2016 sågs också en minskning av kvotprocentandelarna:

  • Nytt pris= 5,01%
  • Positiv=2,23%
  • Negativ=2,78%

FxPro VD, Charalambos Psimolophitis, kommenterade:

"Det har varit ett år sedan vi tog initiativ till att systematiskt publicera vår exekveringsstatistik. Syftet med detta förblir dubbelt: att ge handlare värdefulla uppgifter om våra servicestandarder och att uppmuntra till större öppenhet i valutaindustrin. Det är glädjande att se positiva utvecklingar gradvis, liksom att följa den kontinuerliga förbättringen av kvaliteten på handelns genomförande som vi erbjuder."
Speakers
Charalambos Psimolophitis
aboutUs_teamCEO
Ilya Holeu
aboutUs_teamMarketing
Tillbaka till alla Pressmeddelanden