Sekretesspolicy

Vår integritetspolicy nedan beskriver i detalj hur FxPro hanterar insamling, hantering och skydd av all konfidentiell användarinformation.

Inledning

Din integritet är mycket viktigt för oss. Vi är engagerade i att skydda och respektera dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver vilken typ av personuppgifter vi samlar om dig när du väljer att använda våra tjänster, hur vi ska använda dina personuppgifter, när och med vilka vi delar det och hur vi ska hålla det säkert. Det beskriver också dina rättigheter när det gäller vår behandling av din personliga information och hur du kan utöva dem. Vänligen ta dig tid att läsa och förstå denna policy.

Vi kan göra ändringar i den Information ibland och det är viktigt att du kollar denna Information för uppdateringar. All personlig information vi innehar regleras av det aktuella sekretessmeddelandet vid den angivna tiden. Om vi ​​gör förändringar som vi anser vara viktiga, kommer vi att tala om dem till dig.

Observera att detta meddelande riktas till kunder och potentiella kunder. Om du är en FxPro-anställd, en entreprenör till FxPro eller en tredjepartsleverantör, kommer din personliga information att användas i samband med ditt anställningsavtal, ditt avtalsförhållande eller i enlighet med våra separata policyer som är tillgängliga genom att kontakta oss.

En hänvisning till 'oss', 'vår', 'vi' eller 'FxPro' i detta sekretessmeddelande är en referens till varje gruppföretag inom FxPro-gruppen, eftersom sammanhanget kräver att inget annat anges.

På samma sätt hänvisas alla hänvisningar till 'du', 'din'", 'ditt' eller 'dig själv' i det här sekretessmeddelandet till någon av våra kunder och potentiella kunder som sammanhanget kräver om inget annat anges.

Genom att komma åt våra webbplatser, inklusive att använda någon av kommunikationskanalerna för att kontakta oss, anser vi att du har läst och förstått villkoren i detta meddelande och hur vi behandlar all information du avslöjar för oss, inklusive personuppgifter innan du blir kund. När du har öppnat ett konto hos oss godkänner du att den här informationen, inklusive eventuella ändringar, reglerar hur vi samlar, lagrar, använder, delar och i någon annan form behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter under vårt affärsförhållande och efter uppsägningen.

Vem är vi?

Detta sekretessmeddelande gäller för bearbetningsaktiviteter för följande datakontrollerade enheter inom FxPro-gruppen av företag, som är:

 • FxPro Financial Services Limited, ett företag som är registrerat på Cypern och vars säte är Karyatidon 1, Ypsonas 4193, Limassol och som är registrerat och reglerat av Cyperns Data Protection Commissioner,
 • FxPro UK Limited, ett företag registrerat i England och Wales 902 och vars säte är 13/14 Basinghall Street, London, EC42V 5BQ och som är registrerat och reglerat av Information Commissioner (registreringsnummer Z1996160),
 • FxPro Global Markets Ltd (ett företag i Bahamas vars registrerade adress är Lyford Manor, Western Road, Lyford Cay, New Providence, N7776, The Bahamas) och som är registrerat och reglerat av Bahamas Data Protection Commissioner

FxPro Financial Services Limited utför betydande bearbetning på uppdrag av övriga enheter i FxPro-gruppen. Om du är kund hos gruppens icke-europeiska enheter behandlar vi därför dina personuppgifter i enlighet med detta meddelande och du har rätt till samma skydd och rättigheter som nämns i detta meddelande.

Vad för slags personlig information samlar vi in ​​och lagrar?

Som en del av vår verksamhet samlar vi in ​​personuppgifter från kunder och potentiella kunder som innehåller följande:

 • Namn, Efternamn och kontaktuppgifter
 • Födelsedatum och kön
 • Information om din inkomst och förmögenhet, inklusive uppgifter om dina tillgångar och skulder, konton, handelsredovisning, skatt och bokslut
 • Information om yrke och sysselsättning
 • Platsdata
 • Kunskap och erfarenhet i handel, risk tolerans och riskprofil
 • IP-adress, enhetsspecifikationer och annan information som gäller din handelserfarenhet
 • Bankkonto, e-plånböcker och kreditkortsuppgifter
 • Detaljer om dina besök på vår webbplats eller våra appar, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata.

Vi använder cookies för att lagra och samla information om din användning av vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas av webbläsaren på din utrustnings hårddisk. De skickar information som lagras på dem tillbaka till vår webbserver när du öppnar vår hemsida. Dessa cookies tillåter oss att införa personliga inställningar och ladda dina personliga preferenser för att förbättra din upplevelse. Du kan läsa mer om våra cookies på vår "Cookies Policy" som finns på vår hemsida.

Vi håller även register över ditt handelsbeteende, inklusive en registrering av:

 • Produkter du handlar med oss ​
 • Historiska uppgifter om de affärer och investeringar du har gjort, inklusive det belopp som investerats
 • Din preferens för vissa typer av produkter och tjänster

Vi är enligt lag skyldiga att identifiera dig om du öppnar ett nytt konto eller lägger till en ny signatur på ett befintligt konto. Lagstiftningen mot penningtvätt kräver att vi siktar och registrerar detaljer om vissa dokument (dvs. fotografiska och icke-fotografiska dokument) för att uppfylla de standarder som fastställs enligt dessa lagar. Identifieringsdokumentation, enligt vad som krävs enligt lagstiftningen om penningtvätt eller annan lagstiftning som är relevant för de tjänster vi tillhandahåller till dig, inkluderar:

 • (a)pass;
 • (b) körkort;
 • (c) nationellt identitetskort (om tillämpligt);
 • (d) elräkningar;
 • (e) förtroende (om tillämpligt);
 • (f) En kreditkontroll på individen; eller
 • (g) Annan information som vi anser nödvändiga för våra funktioner och aktiviteter.

Om du är företagskund måste vi samla ytterligare information, såsom företagsdokument av adress, aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän, inklusive ytterligare personuppgifter om aktieägare och ledamöter. Vi har rätt att begära ytterligare information som vi anser vara nödvändiga för att överensstämma med våra lagar och lagarkrav.

Vi hämtar denna information på ett antal sätt genom att du använder våra tjänster och webbplatser, kontoöppningsapplikationer, våra demo-anmälningsblanketter, registreringsformulär för webbsändningar, webbplatskakor och liknande spårteknik som är inbyggda i våra webbplatser och appar, prenumerera på nyhetsuppdateringar och från information som lämnats under vår pågående relation.

Vi kan också samla in den här informationen om dig från tredje part, antingen genom inköpta tredjepartsmarknadsföringslistor, offentligt tillgängliga källor, sociala mediaplattformar, introducera mäklare och affiliates, banker och kreditkortsprocessorer, abonnementsbaserade intelligensdatabaser och andra tredjepartsrelaterade företag.

Vi kan begära andra personuppgifter frivilligt från tid till annan (till exempel genom marknadsundersökningar, undersökningar eller specialerbjudanden). Om du väljer att inte tillhandahålla den information vi behöver för att uppfylla din begäran om en viss produkt eller tjänst, kan vi kanske inte tillhandahålla den önskade produkten eller tjänsten.

Vi kan spela in kommunikation, elektronisk, telefonisk, personligen eller på annat sätt, som vi har med dig i förhållande till de tjänster vi tillhandahåller till dig och vårt förhållande till dig. Dessa inspelningar kommer att vara vår enda egendom och kommer att utgöra bevis på kommunikationen mellan oss. Sådana telefonsamtal kan spelas in utan användning av en varningston eller något annat meddelande.

Vidare, om du besöker något av våra kontor eller lokaler kan vi ha CCTV som registrerar din bild.

Vem kan vi avslöja personuppgifter till?

Som en del av användningen av din personliga information för ovan angivna ändamål kan vi avslöja din information till:

 • Andra företag inom FxPro-gruppen som tillhandahåller finansiella och andra tjänster;
 • tredjepartsappleverantörer när du använder våra appar, kommunikationssystem och handelsplattformar som tillhandahålls av tredje part;
 • tjänsteleverantörer och specialiserade rådgivare som har fått kontrakt att tillhandahålla tjänster som administrativ, IT, analytik och optimering av marknadsföring på nätet, finansiell, reglerande, överensstämmelse, försäkring, forskning eller andra tjänster.
 • introducera mäklare och dotterbolag med vilka vi har ett gemensamt förhållande;
 • betalningsleverantörer och banker som behandlar dina transaktioner;
 • revisorer, entreprenörer eller andra rådgivare som granskar, bistår eller rådgör med något av våra affärsändamål;
 • domstolar, domstolar och tillämpliga tillsynsmyndigheter enligt överenskommelse eller auktorisation enligt lag eller vår överenskommelse med dig
 • regeringsorgan och brottsbekämpande organ där det krävs enligt lag och som svar på andra rättsliga och rättsliga krav;
 • tredje part där sådan information är nödvändig för att tillämpa eller tillämpa våra användarvillkor eller andra relevanta avtal;
 • något som är auktoriserad av dig.

Vi strävar efter att avslöja dessa tredje parter endast de minsta personuppgifter som krävs för att uppfylla sina avtalsförpliktelser gentemot oss. Våra leverantörer av tredje part har inte tillåtelse att dela eller använda personuppgifter som vi gör tillgängliga för dem för annat än att tillhandahålla tjänster till oss.

Våra webbplatser eller vår appar kan ha länkar till externa tredjepartswebbplatser. Observera dock att tredje parts webbplatser inte omfattas av detta sekretessmeddelande och de här webbplatserna är inte föremål för vår integritetsstandard och procedurer. Vänligen kontrollera med varje tredje part om deras sekretesspraxis och rutiner.

När och hur får vi ditt samtycke?

Vi kan behandla dina personuppgifter för en eller flera lagliga behandlingsbaser ("Laglig Grund") beroende på det specifika syftet med vilken vi använder dina data.

Den lagliga grunden är följande:

 • att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig
 • överensstämmer med de lagliga och lagstadgade kraven
 • att driva våra legitima intressen

Om vår användning av din personliga information inte omfattas av någon av dessa tre lagliga förutsättningar kräver vi ditt samtycke. Ett sådant samtycke ska göras fritt av dig och du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i detta sekretessmeddelande eller genom att säga upp dig från e-postlistor.

Vi kan använda personuppgifter som tillhandahålls av dig via vår webbplats eller på annat sätt och personuppgifter som tillhandahålls under vår affärsrelation för att kommunicera med dig för marknadsföringsändamål samt för att förse dig med marknadsnyheter och analytiska rapporter. De kanaler som används för sådan kommunikation kan inkludera att ringa upp dig, skicka e-post, aviseringar via din online-kontoportal och sms-aviseringar inklusive push-aviseringar. Du har rätt att välja bort kommunikation med hjälp av din online-kontoportal eller genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt DPO, på [email protected] med den registrerade e-postadress som du angivit till oss, om du inte har tillgång till ditt online-portalkonto, eller om du av någon anledning inte fått tillgång.

Hantering av personuppgifter.

Vi är engagerade i att säkra och skydda personuppgifter och genomföra och behålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för att skydda personuppgifter som lämnas till oss från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av, eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

Vi har utsett en Dataskyddspersonal för att säkerställa att vår hantering av personuppgifter överensstämmer med detta sekretessmeddelande och gällande lagstiftning.

Vi kräver organisationer utanför FxPro-gruppen som hanterar eller tar emot personlig information, bekräftar sekretessen av denna information, förbinder sig att respektera enskildes rätt till integritet och följa alla relevanta dataskyddslagar och detta sekretessmeddelande.

Kortfattat är de dataskyddsåtgärder vi har på plats följande:

 • vi tränar våra anställda som hanterar personlig information för att respektera konfidentialiteten hos kundinformation och privatlivet hos individer
 • kräver att våra anställda använder lösenord och tvåfaktorsautentisering när de får tillgång till våra system;
 • vi tillämpar kinesiska väggar och anställda har bara tillgång till de personuppgifter som krävs för de uppgifter de hanterar.
 • Vi tillämpar datakrypteringsteknologi vid dataöverföring under internettransaktioner och klientåtkomstkoder som överförs via nätverk
 • med hjälp av brandväggar, intrångsdetekteringssystem och virusskannningsverktyg för att skydda mot obehöriga och virus som går in i våra system;
 • använder dedikerade säkra nätverk eller kryptering när vi överför elektronisk data för outsourcing;
 • praktiserar en ren skrivbordspolitik i alla lokaler som ockuperas av oss och våra närstående organ och tillhandahåller säkert lagringsutrymme för fysiska register; och
 • använder fysiska och elektroniska medel som till exempel kort, kameror och vakter för att skydda mot obehörig åtkomst.

Hur lagrar vi personlig information och hur länge?

Vi håller personlig information i en kombination av säkra datalager och pappersbaserade filer och andra poster och vidtar åtgärder för att skydda den personliga informationen vi håller från missbruk, förlust, obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande.

När vi anser att personlig information inte längre behövs kommer vi att ta bort några detaljer som identifierar dig eller vi kommer säkert att förstöra registreringen.

Vi kan dock behöva behålla uppgifter under en betydande tidsperiod. Vi är till exempel föremål för investeringstjänster och lagstiftning om penningtvätt som kräver att vi behåller kopior och bevis på de åtgärder vi vidtagit när det gäller din identitetsverifiering, inkomstkällor och rikedom, övervakning av dina transaktioner, telefon, chatt och e-postkommunikation, order och affärshistoria, hantering av dina klagomål och handlingar som kan visa att vi har agerat i överensstämmelse med reglerad uppförandekod i hela affärsrelationen. Dessa poster måste bibehållas i en period av fem år efter att vi har slutat eller längre, om vi är tillfrågade av våra Tillsynsmyndigheter.

Personuppgifter som uppgivits av dig som potentiell kund under registrering för kontoöppning om registreringen aldrig slutfördes eller om din ansökan om kontoöppning avvisades, kommer att behållas i sex månader om det inte finns ett myndighetsskäl som kräver att vi behåller dem under en längre tidsperiod.

Om du har valt bort marknadsföringskommunikation kommer vi att hålla dina uppgifter på vår undertryckningslista så att vi vet att du inte får dessa meddelanden.

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras vid en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer eller dotterbolag. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy.

När vi överför dina uppgifter till andra tredje parter utanför EES kan vi i vissa fall förlita oss på gällande standardavtalsklausuler, bindande företagsregler, EU-USA:s sekretessskydd eller andra motsvarande tillämpliga arrangemang.

Om du vill ha en kopia av sådana arrangemang, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan

Dina rättigheter

Observera att dessa rättigheter inte gäller under alla omständigheter. Du har rätt till:

(a) begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känd som en "begäran om databasåtkomst");

(b) begära rättelse av de personuppgifter vi håller om dig;

(c) begära radering av dina personuppgifter. Observera att vi kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, vid behov, vid din begäran;

(d) motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter där vi är beroende av ett legitimt intresse (eller tredje parts) och det finns något om din speciella situation som gör att du har invändningar mot bearbetning på denna mark som du känna påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända mot var vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som överreder dina rättigheter och friheter;

(e) Begäran om begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. På så sätt kan du be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier;

 • om du vill att vi ska fastställa datans noggrannhet;
 • där vår användning av uppgifterna är olaglig, men du vill inte att vi ska radera det;
 • där du behöver oss för att hålla uppgifterna även om vi inte längre behöver det som ni behöver för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav; eller
 • du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har övertygande legitima skäl att använda det;

(f) begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information (det vill säga inte i hårddiskar) som du ursprungligen gav samtycke till för oss att använda eller där vi använde informationen för att utföra ett kontrakt med dig; och

(g) återkalla samtycke när som helst där vi är beroende av samtycke att behandla dina personuppgifter.

Vänligen fyll i personuppgifterna via e-post med den registrerade e-postadressen som du har meddelat oss, till följande e-postadress: [email protected].

Vi försöker svara på alla förfrågningar inom 1 (en) månad. Ibland kan det ta oss längre än 1 (en) månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet meddelar vi dig inom 1 (en) månad efter mottagandet av din förfrågan och håller dig uppdaterad.

Vi kan debitera dig en rimlig avgift när en förfrågan är uppenbart ogrundad, överdriven eller repetitiv, eller vi får en begäran om att tillhandahålla ytterligare kopior av samma uppgifter. I det här fallet skickar vi dig en avgiftsförfrågan som du måste acceptera innan vi behandlar din förfrågan. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vad händer om du har en fråga eller ett klagomål?

Om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss via e-post på [email protected]med hjälp av den registrerade e-postadressen som du har meddelat oss.

Vi försöker svara på alla förfrågningar inom 1 (en) månad. Ibland kan det ta oss längre än 1 (en) månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet meddelar vi dig inom 1 (en) månad efter mottagandet av din förfrågan och håller dig uppdaterad.

Om du inte är nöjd med vårt svar, har du rätt att lämna in ett klagomål hos våra tillsynsmyndigheter, informationskommissionärens kontor (ICO) om du är kund hos FxPro UK Limited eller Cyperns Dataskyddskommissionär om du är kund hos någon av de övriga FxPro-gruppens enheter. Alternativt har du också rätt att lämna in ett klagomål hos datasäkerhetsmyndigheten i ditt hemland.

Du kan hitta detaljer om hur du gör det på följande hemsidor:

https://ico.org.uk/concerns/

http://www.dataprotection.gov.cy