Marknadsbeställning(ar)
MarknaderFxPro Platform
UtförandeMarknadsorder
Glidning
Delvis besättning
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' orderN/A
ProvisionN/A
Prishöjning
Väntar på beställning(ar)
STOPPORDERS (KÖPSTOP, SÄLJSTOPP, STOPPA FÖRLUSTEN)FxPro Platform
UtförandeMarknadsorder
Glidning
Delvis besättning
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' order
ProvisionN/A
Prishöjning
BEGRÄNSADE ORDERS (KÖPGRÄNS, SÄLJGRÄNS, GÖRA VINST)FxPro Platform
UtförandeBegränsad Order
Glidning Positiv
Delvis besättning
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' order
ProvisionN/A
Prishöjning