FxPro Provisioner & Swapavgifter

Provisionsavgifter

FxPro-klienter kan förvänta sig provisionskostnader på FX-par och Spot Metaller på FxPro cTrader-plattformen. FxPro debiterar 35 $ per miljon USD handlas. Om en handelskonto är denominerade i en annan valuta än USD, konverteras siffran till respektive valuta.

Provisionsavgifter beräknas enligt följande:
Provision per sida
=
Handelsstorlek i basvaluta
/
USD omräkningskurs X 35 $ per USD miljoner handlas
/
Konto valutakurs
Steg 1

Omvandling av handelsstorlek från basvaluta till USD

100,000 GBP X 1.3110 (GBPUSD kurs) = 131,100 USD
Steg 2

Beräkna provisionkostnader i USD (35 $ per USD handlat)

131,100 USD X 0.000035 = 4.59 USD
Steg 3

Konvertera provisionskostnader från USD till EUR (kontovaluta)

4.59 USD / 1.1685 (EURUSD kurs) = 3.93 EUR
Kommissionsavgifter som uppkommit vid öppnandet och stängningen av tjänsten = 3.93 EUR.
Swapavgifter

Swap/övergångsavgifterna uppstår när en handel hålls öppen över natten för att spegla kostnaden för att finansiera din handel. Swap debiteras automatiskt kl. 21:59 (UK-tid) från kundkontot och omvandlas till den valuta som kontot är denominerat i.

• On FxPro, MT4 & cTrader platforms, the swap is calculated and charged once every weekday, however, to account for weekends, a triple charge will take place on Wednesday for FX & metals, and on Friday for other instruments.
• On the MT5 platform, swap charges occur daily for all instruments
• There are no swaps incurred on Future contracts
• Swap rates are reviewed on a weekly basis & updated accordingly
• We also offer swap-free accounts that come with some conditions. Please contact us directly for details.

How to calculate Swap:
The formula used to calculate your swap charge depends on the CFD asset group you are trading
Valuta: Pip Value X Swap Rate X Number of nights /10
Aktier: Number of Shares X Last price x Annual Percentage charge /360
Spot Metals, Energier & Index: Lot Size (i.e., 0.1 or 1.0) X Swap Rate X Number of nights
Kryptovaluta: Number of Coins X Closing Price x 20% /360
* The closing price will depend on the direction of the position (whether it will be BID or ASK price). It refers to the last price of the instrument prior the rollover calculation.

For FX, we divide by 10 because swaps are stated in points and not pips
The reason we divide by 360 for some calculations because swaps are displayed in annual percentage rather than points
If you SELL 1.0 lot (100k units) of EURUSD and hold it for one night with a short rollover of -0.5803 Points, then the swap charge would be -0.58 USD
If you BUY 3.0 lots (300k units) of USDJPY and hold it for 2 nights with a Long swap rate of -1.9997 Points, then the swap charge would be -1199.82 Yen
How are the Swap Rates determined?

För valutapar beräknas kostnaden eller inkomsten som räntedifferens mellan morgonens Nästa Insättningsränta, Tomorrow Next Deposit Rate (TNDR), för de två valutorna i fråga samt den provision som debiteras av det företag där positionen hålls och beroende på typen av positionen (lång/kort). Kunder kan antingen vinna eller förlora på byte och därigenom ha antingen positiv eller negativ övergång. Det är möjligt att vissa instrument kan ha negativa övergångsvärden på båda sidor som ett resultat av att provisionen läggs ovanpå den dagliga räntedifferensen för de två valutorna.

För Futures, Aktier, Spot-Index och Spot-Metaller baseras växelkurserna på den underliggande morgonens Nästa Insättningsränta, Tomorrow Next Deposit Rate (TNDR), i den aktuella tillgångens kursvaluta samt provisionen som debiteras av bolaget på långa positioner eller minus provisionen som debiteras av bolaget på korta positioner.

Cost calculation tool

Kostnadsberäknaren kan användas för att beräkna kvartalsavgifterna för varje instrument vi erbjuder, anpassad till din handel. Innan du använder kostnadsberäknaren nedan, gå igenom följande exempel för att hjälpa dig att fylla i de obligatoriska fälten på rätt sätt.

Exempel:
Du har gjort en insättning på 10 000 Euro och valt att ha din kontovaluta i Euro, Du brukar öppna 1 andel av EURUSD, du behåller din position i genomsnitt 1 dag och handlar i genomsnitt 5 gånger per kvartal.
Notera: Om ditt valutakonto är annorlunda än den valuta i vilken du gjorde en insättning med, vänligen ange investeringsbeloppet konverterat till din kontovaluta.
Fyll i fälten enligt följande:
  • Ange Ditt Investeringsbelopp: 10 000
  • Kontovaluta: EUR
  • Välj CFD instrument: EURUSD
  • Handelsstorlek (I enheter): 100,000
  • Hur många gånger kommer du att handla per kvartal: 5
  • Hur många dagar kommer din position att vara öppen: 1
  • Välj typ av order: För att beräkna kostnaden för att gå Långt välj "Köp/Lång", för att beräkna kostnaden för att gå Kort välj "Sälj/Kort"
  • För att få det slutliga resultatet klickar du på "Beräkna"
Cost calculation tool
Har du fortfarande en fråga om hur provisions- eller swapavgifter beräknas?
Kontakta vår 5 stjärniga kundtjänst
Call us:
RU: 8 (800) 100 6234
KZ: +7 (727) 349 3312
UKR: 0 800 800 151
UK: +44 (0) 203 151 5550