Marknadsbeställning(ar)
MarknaderMetaTrader 5
UtförandeMarknadsorder
Glidning
Delvis besättning
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' orderN/A
ProvisionN/A
Prishöjning
Väntar på beställning(ar)
STOPPORDERS (KÖPSTOP, SÄLJSTOPP, STOPPA FÖRLUSTEN)MetaTrader 5
UtförandeMarknadsorder
Glidning
Delvis besättning
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' order
ProvisionN/A
Prishöjning
BEGRÄNSADE ORDERS (KÖPGRÄNS, SÄLJGRÄNS, GÖRA VINST)MetaTrader 5
UtförandeBegränsad Order
Glidning, positiv.
Delvis besättning
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' order
ProvisionN/A
Prishöjning