Marknadsbeställning(ar)
MarknadercTrader
UtförandeMarknadsorder
Glidning
Delvis besättning
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' orderN/A
Provision
PrishöjningN/A
Väntar på beställning(ar)
STOPPORDERS (KÖPSTOP, SÄLJSTOPP, STOPPA FÖRLUSTEN)cTrader
UtförandeMarknadsorder
Glidning
Delvis besättning
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' order
Provision
PrishöjningN/A
BEGRÄNSADE ORDERS (KÖPGRÄNS, SÄLJGRÄNS, GÖRA VINST)cTrader
UtförandeBegränsad Order
Glidning, positiv.
Delvis besättning
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' order
Provision
PrishöjningN/A