info
Investera ansvarsfullt. FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.54% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.78% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.

Företagsåtgärder

Marginalkrav för aktier med en kommande resultatrapport och/eller företags- och/eller andra åtgärder (gemensamt företagshändelsen) kan öka upp till högst 5 gånger den normala procenten, 5 arbetsdagar före företagshändelsen, och kan förbli i kraft efter företagshändelsen vid FxPros eget omdöme.

Under den berörda perioden gäller nya marginalkrav för alla befintliga och nya affärer. FxPro-klienterna är fortfarande fullt ansvariga för att övervaka både den begärda marginalen för sina konto(n) och fri marginal före, under och efter den berörda perioden. Som ett resultat av ovanstående förstår och accepterar FxPro-klienter att detta kan leda till att deras konto(n) medför ett marginalanrop och/eller sluta.

Utdelning
 • FxPro förbehåller sig rätten att öka marginalkraven före utdelningen av en vinstandel.
 • Långa positioner - Kunder med långa positioner på ex-div dag kommer att få utdelning i form av kontantjustering (insättning).
 • Korta positioner - Kunder med korta positioner på ex-div-dagen debiteras utdelningsbeloppet i form av kontantjustering (uttag)

Obs: Aktier kan erbjudas som utdelning, utdelningsbeloppet ska beräknas med aktiekursen för att bestämma kassaflödet (se delaktighetsjusteringar).

Delaktighetsjusteringar

Om företagsåtgärden resulterar i en bråkdel kan den delade komponenten representeras som en kontantjustering oberoende av hanteringen för den icke-fraktionerade positionen. Justeringsvärdet motsvarar fraktioneringspositionen gånger det justerade slutkursen dagen före ex-datumet.

Aktie Split
Normal Aktie Split

Eftersom det inte finns någon inverkan på bolagets marknadsvärde, utförs åtgärden för att återspegla kundernas befintliga aktieposition med användning av delningsförhållandet.

Exempel:
 • Klienten köpte 100 aktier i AAPL för 400 USD, som för närvarande handlar på 500 USD. AAPL tillkännager en 2-till-1-Aktie Split
 • Kundens 100 aktieposition är stängd plan
 • 2 nya positioner öppnas för kunden, 100 aktier varje öppnas på 200 USD, nytt marknadspris är 250 USD
 • Klienten påverkas inte eftersom eget kapital förblir detsamma som före Aktie split
Omvänd Aktie Split

Återigen har det ingen inverkan på företagets marknadsandel och kundernas positioner måste ändras för att återspegla det nya aktiekursen.

Exempel:
 • Klienten köpte 100 aktier i AAPL på 400 USD, som för närvarande handlar på 500 USD. AAPL tillkännager en 1-till-10 Aktie Split
 • Kundens 100 aktieposition är stängd plan
 • En ny position öppnas för kunden, 10 aktier öppnade till 4000 USD, nytt marknadspris är 5000 USD
 • Klienten påverkas inte eftersom eget kapital förblir detsamma som före Aktie split
Nyemission

Resultatet i ett av följande: Leverans av rätt säkerhet, utfärdande av CFD till höger eller kontantjustering.

 • Även om ett nyemission ger kunden möjlighet att köpa aktien till ett diskonterat pris, kommer aktiekursen att minska även eftersom den extra aktien kommer att späda aktievärdet
 • Åtgärder för att förhindra kortslutning av aktie efter tillkännagivande