info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.

Företagsaktioner
och Inkomstkalender

The table below displays any upcoming Earning reports and Dividends for the Stocks and Indices offered through the FxPro Trading Platforms. We recommend checking the calendar prior to trading such assets, and to monitor for any updates relevant to open positions you may have.

Vid en kommande företagsinkomst-rapport eller annan (företags) åtgärd (kollektivt 'företagsevenemanget') kan marginalkraven för Aktier och Spot-Index öka 5 arbetsdagar före företagsevenemanget och kan förbli i kraft efter företagsevenemanget, på FxPro:s eget diskretion.

Notera: Det förväntade utgivningsdatumen för företagshändelser som företagsinkomst-rapporter kan ändras utan föregående meddelande. Tider/Datum på Inkomstkalendern hänvisar till GMT + 2, om inget annat anges.

During the affected period, new margin requirements will apply for all new and existing trades. FxPro clients remain fully responsible for monitoring the required margin of their accounts as well as the free margin prior, during and after the affected period. As a result of the above, FxPro clients must understand and accept that this may result in their account(s) incurring a stop out. When trading Shares or Indices, it is important to stay up to date with the Earnings & dividends Calendar and be aware of any potential impacts on your trading.

  • Inkomst
  • Utdelning Aktier*
  • Spot-Index Utdelningsjusteringar*

  *De angivna värdena är mottagna från likviditetsleverantörer och är föremål för underlåtenhet och/eller fel.