Företagsaktioner
och Inkomstkalender

The table below displays any upcoming Earning reports and Dividends for the Stocks and Indices offered through the FxPro Trading Platforms. We recommend checking the calendar prior to trading such assets, and to monitor for any updates relevant to open positions you may have.

Inkomst

Vid en kommande företagsinkomst-rapport eller annan (företags) åtgärd (kollektivt 'företagsevenemanget') kan marginalkraven för Aktier och Spot-Index öka 5 arbetsdagar före företagsevenemanget och kan förbli i kraft efter företagsevenemanget, på FxPro:s eget diskretion.


Dividends

If you hold an open position on shares or Indices at the start of the business day (Server Time 00:00), which coincides with the ex-date of the respective underlying asset, a dividend is paid (or charged in the case of short positions). For Buy positions, the payment will be net of any withholding tax implications.

During the affected period, new margin requirements will apply for all new and existing trades. FxPro clients remain fully responsible for monitoring the required margin of their accounts as well as the free margin prior, during and after the affected period. As a result of the above, FxPro clients must understand and accept that this may result in their account(s) incurring a margin call and/or stop out. As you see, it's rather important to stay tuned with the Earnings Calendar.

Notera: Det förväntade utgivningsdatumen för företagshändelser som företagsinkomst-rapporter kan ändras utan föregående meddelande. Tider/Datum på Inkomstkalendern hänvisar till GMT + 2, om inget annat anges.

  • Inkomst
  • Utdelning Aktier*
  • Spot-Index Utdelningsjusteringar*

  *De angivna värdena är mottagna från likviditetsleverantörer och är föremål för underlåtenhet och/eller fel.