info
Investera ansvarsfullt.
Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.

Företagsaktioner
och Inkomstkalender

Vid en kommande företagsinkomst-rapport eller annan (företags) åtgärd (kollektivt 'företagsevenemanget') kan marginalkraven för Aktier och Spot-Index öka 5 arbetsdagar före företagsevenemanget och kan förbli i kraft efter företagsevenemanget, på FxPro:s eget diskretion.

Under den berörda perioden kommer nya marginalkrav att gälla för alla nya och befintliga verksamheter. FxPro kunder är fortfarande fullt ansvariga för att övervaka den obligatoriska marginalen för sina konton samt den fria marginalen före, under och efter den berörda perioden. Som ett resultat av ovanstående måste FxPro kunder förstå och acceptera att detta kan leda till att deras konto(n) medför ett marginalanrop och/eller automatisk stängning.

Notera: Det förväntade utgivningsdatumen för företagshändelser som företagsinkomst-rapporter kan ändras utan föregående meddelande. Tider/Datum på Inkomstkalendern hänvisar till GMT + 2, om inget annat anges.

  • Inkomst
  • Utdelning Aktier*
  • Spot-Index Utdelningsjusteringar*

  *De angivna värdena är mottagna från likviditetsleverantörer och är föremål för underlåtenhet och/eller fel.