info
Investera ansvarsfullt. FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.54% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.78% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.

Företagsaktioner
och Inkomstkalender

The table below displays any upcoming Earning reports and Dividends for the Stocks and Indices offered through the FxPro Trading Platforms. We recommend checking the calendar prior to trading such assets, and to monitor for any updates relevant to open positions you may have.

Vid en kommande företagsinkomst-rapport eller annan (företags) åtgärd (kollektivt 'företagsevenemanget') kan marginalkraven för Aktier och Spot-Index öka 5 arbetsdagar före företagsevenemanget och kan förbli i kraft efter företagsevenemanget, på FxPro:s eget diskretion.

Notera: Det förväntade utgivningsdatumen för företagshändelser som företagsinkomst-rapporter kan ändras utan föregående meddelande. Tider/Datum på Inkomstkalendern hänvisar till GMT + 2, om inget annat anges.

Under den berörda perioden kommer nya marginalkrav att gälla för alla nya och befintliga verksamheter. FxPro kunder är fortfarande fullt ansvariga för att övervaka den obligatoriska marginalen för sina konton samt den fria marginalen före, under och efter den berörda perioden. Som ett resultat av ovanstående måste FxPro kunder förstå och acceptera att detta kan leda till att deras konto(n) medför ett marginalanrop och/eller automatisk stängning.

  • Inkomst
  • Utdelning Aktier*
  • Spot-Index Utdelningsjusteringar*

  *De angivna värdena är mottagna från likviditetsleverantörer och är föremål för underlåtenhet och/eller fel.