info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Arbitrage (undefined)

Arbitrage är samtidig köp och försäljning av tillgång för att dra nytta av prisskillnaden (dvs. att sälja en tillgång på en marknad för att samtidigt köpa den på en annan marknad till ett billigare pris). Arbitrage är resultatet av pris ineffektivitet och är extremt svårt för enskilda näringsidkare att utnyttja. Således uppnås kapitaliseringen av dessa ineffektiviteter vanligtvis av stora finansiella institut som använder avancerade algoritmiska handelsprogram.