FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Arbitrage (Arbitrage)

Arbitrage är samtidig köp och försäljning av tillgång för att dra nytta av prisskillnaden (dvs. att sälja en tillgång på en marknad för att samtidigt köpa den på en annan marknad till ett billigare pris). Arbitrage är resultatet av pris ineffektivitet och är extremt svårt för enskilda näringsidkare att utnyttja. Således uppnås kapitaliseringen av dessa ineffektiviteter vanligtvis av stora finansiella institut som använder avancerade algoritmiska handelsprogram.