FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Säljpris (Ask Price)

Marknadspriserna citeras i par; budpriset och säljpriset. Säljpriset är det pris som ett underliggande instrument är tillgängligt för köp. Således representerar säljpriset i ett givet valutapar (t.ex. EUR/USD) hur mycket av citatvalutan (USD) krävs för att en näringsidkare ska köpa en enhet i basvalutan (EUR). I ett givet bud/sälj-spread (t.ex. 1,32166 / 1,32184) är säljpriset 1,32184; vilket innebär att 1 euro motsvarar 1,32184 USD.