FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Pannrum (Boiler Room)

Termen har traditionellt använts för att beskriva ett bedrägligt mäkleri som inrättats för att avlasta oönskade värdepapper som tillhör ägarna till företaget, typiskt penny aktier. Termen har dock nyligen använts för att beskriva ett företag eller en verksamhet som använder högtrycksförsäljningstaktik (t.ex. samtal till potentiella investerare) som ofta är partisk och osann.