FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Obligation (Bond)

En obligation är en räntebärande säkerhet där en utfärdare lånar pengar från en investerare och samtycker till att betala en fördefinierad ränta och lösa skulden vid ett visst senare datum. Obligationer kan utfärdas av företag, kommuner och regeringar. Räntan betalas på dem var sjätte månad och de sägs mogna när beloppet är utlåst.