info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Obligation (undefined)

En obligation är en räntebärande säkerhet där en utfärdare lånar pengar från en investerare och samtycker till att betala en fördefinierad ränta och lösa skulden vid ett visst senare datum. Obligationer kan utfärdas av företag, kommuner och regeringar. Räntan betalas på dem var sjätte månad och de sägs mogna när beloppet är utlåst.