FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Tjurmarknad (Bull Market)

En tjurmarknad präglas av stigande priser och ökad köp av tillgångar. Situationen är ofta självbärande på grund av det faktum att stigande priser gör att investerare kan köpa tillgångar som i sin tur förstärker den uppåtgående trenden.