info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

CFD (Contracts for Difference) (undefined)

Contracts for Difference är derivatinstrument som gör det möjligt för handlare att spekulera på de förändrade värdena på underliggande tillgångar utan att behöva ta ägande av dem. I ett contract for difference överensstämmer en köpare och en säljare med att säljaren, vid kontraktets utgång, betalar köparen skillnaden mellan tillgångens värde vid tidpunkten för avtalet och kontraktets upphörande. Om skillnaden är negativ måste köparen betala skillnaden till säljaren. När man handlar CFD, köper köpmän (eller går länge) när de förväntar sig en ökning av priset och säljer (eller går kort) när man förväntar sig en värdeminskning.