FxPro Hjälpcenter - Ordlista

CFD (Contracts for Difference) (CFDs (Contracts for Difference))

Contracts for Difference är derivatinstrument som gör det möjligt för handlare att spekulera på de förändrade värdena på underliggande tillgångar utan att behöva ta ägande av dem. I ett contract for difference överensstämmer en köpare och en säljare med att säljaren, vid kontraktets utgång, betalar köparen skillnaden mellan tillgångens värde vid tidpunkten för avtalet och kontraktets upphörande. Om skillnaden är negativ måste köparen betala skillnaden till säljaren. När man handlar CFD, köper köpmän (eller går länge) när de förväntar sig en ökning av priset och säljer (eller går kort) när man förväntar sig en värdeminskning.