FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Diagrammönster (Chart Pattern)

I teknisk analys anses diagrammönster vara vissa formaliserade mönster som handlare försöker identifiera vid kartläggning av en tillgångs marknadspris. Dessa mönster anses vara tillförlitliga indikatorer på framtida prisrörelse.