FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Slutbeställning (Closing Order)

En slutbeställning är en order att automatiskt stänga ett öppet läge när en tillgångs pris når en fördefinierad nivå. Slutbeställningar är anställda för att automatiskt låsa vinster eller minimera förluster.