FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Råvara (Commodity)

Råvaror är grundläggande varor som handlas över en börs. Varor faller i två stora kategorier: hårda råvaror som råolja, guld, silver och platina (extraherade från jorden) och mjuka varor som vete, majs, kaffe och socker (odlade och skördade). Standardiseringen av varor (baskvalitet) säkerställer att en vara har en standardkvantitet och över en minimikvalitetsnivå för att göra den utbytbar med samma produkt från alla andra producenter som handlar på en given växel.