info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74.02% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77.37% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

KPI (Konsumentprisindex) (undefined)

Konsument prisindex är en månadsekonomisk indikator som spårar förändringarna i priset på varor och tjänster som konsumenterna köper, vilket står för det mesta av inflationen som ett land upplever. När KPI minskar betyder det att det finns en stadig minskning av priset på varor och tjänster som tenderar att vara gynnsamt för den aktuella ekonomin. Tvärtom kan en stigande KPI leda centralbankerna att höja räntorna för att balansera inflationstrycket.