FxPro Hjälpcenter - Ordlista

KPI (Konsumentprisindex) (CPI (Consumer Price Index))

Konsument prisindex är en månadsekonomisk indikator som spårar förändringarna i priset på varor och tjänster som konsumenterna köper, vilket står för det mesta av inflationen som ett land upplever. När KPI minskar betyder det att det finns en stadig minskning av priset på varor och tjänster som tenderar att vara gynnsamt för den aktuella ekonomin. Tvärtom kan en stigande KPI leda centralbankerna att höja räntorna för att balansera inflationstrycket.