FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Valutakalkylator (Currency Calculator)

Valutakalkylatorer tillåter användare att konvertera en viss mängd av en valuta i en annan. FxPro erbjuder en valutaomvandlare som gör att användarna kan beräkna valutakonverteringar mellan tjugotre olika valutor. Kalkylatorn är enkel att använda; handlare väljer den aktuella valutan, den önskade valutan och det belopp som ska konverteras. Beräkningar utförs med användning av levande marknadsräntor. Klicka på "Handelskalkylatorer" i menyn till vänster för att utföra swap-beräkningar.