FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Index

Ett index är ett riktvärde för prestanda och relativ hälsa hos en viss marknad eller sektor i ekonomin. Dess värde representerar det aggregerade resultatet av alla de bestånd som består av det. S & P 500, som är en av de mest populära riktmärkena på amerikanska börsen, spårar till exempel värdet på 500 av de största amerikanska företagen och representerar cirka 75% av den amerikanska aktiemarknaden. Även om varje index har sin egen beräkningsmetod, utvärderar investerarna den procentandel som ett index stiger eller faller över eller under dess grundvärde. Index gör det möjligt för investerare att spekulera på en viss marknad och är därför extremt populära bland investerare som vill ta ställning till de förändrade förmögenheterna i de ekonomiska sektorer som representeras av index.