info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Index (undefined)

Ett index är ett riktvärde för prestanda och relativ hälsa hos en viss marknad eller sektor i ekonomin. Dess värde representerar det aggregerade resultatet av alla de bestånd som består av det. S & P 500, som är en av de mest populära riktmärkena på amerikanska börsen, spårar till exempel värdet på 500 av de största amerikanska företagen och representerar cirka 75% av den amerikanska aktiemarknaden. Även om varje index har sin egen beräkningsmetod, utvärderar investerarna den procentandel som ett index stiger eller faller över eller under dess grundvärde. Index gör det möjligt för investerare att spekulera på en viss marknad och är därför extremt populära bland investerare som vill ta ställning till de förändrade förmögenheterna i de ekonomiska sektorer som representeras av index.