FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Eget Kapital (Equity)

1. Vid handel är ditt eget kapital ditt kontosaldo plus/minus orealiserad vinst och förlust från alla positioner du för närvarande har öppet. Det beräknas enligt följande: Eget kapital = Balans +/- Flytande Vinst/Förlust.

2. En aktie eller annan säkerhet som representerar ägande av en given tillgång.