FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Exponentiellt Glidande Medelvärde (EWMA) (Exponential Moving Average (EMA))

Exponentiella glidande medelvärden spår en tillgångs genomsnittspris över ett förinställt antal perioder, samtidigt som du lägger större vikt på de senaste data jämfört med enkla glidande medelvärden (SMA). Som ett resultat reagerar EMA snabbare på prisförändringar än SMA gör. Två av de mest populära EMA:erna i teknisk analys är de 12-åriga och 26-åriga glidande medelvärdena.