FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Forward (Forward)

Forwards är privata avtal där en köpare och en säljare bestämmer sig för ett pris för en given tillgång, men uppskjuter leverans till ett avtalat senare datum. Det kan vara dagar, veckor, månader eller till och med år senare. När kontraktet förfaller är köparen skyldig att köpa och säljaren är skyldig att sälja till det pris som säkras, oavsett nuvarande marknadsförhållanden. Framåt används ofta av bönderna för att garantera att de kommer att få ett bestämt pris för sina grödor innan de skördas och därmed säkra mot osäkerhet om det framtida marknadspriset.