info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74.02% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77.37% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Forward (undefined)

Forwards är privata avtal där en köpare och en säljare bestämmer sig för ett pris för en given tillgång, men uppskjuter leverans till ett avtalat senare datum. Det kan vara dagar, veckor, månader eller till och med år senare. När kontraktet förfaller är köparen skyldig att köpa och säljaren är skyldig att sälja till det pris som säkras, oavsett nuvarande marknadsförhållanden. Framåt används ofta av bönderna för att garantera att de kommer att få ett bestämt pris för sina grödor innan de skördas och därmed säkra mot osäkerhet om det framtida marknadspriset.