FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Fri Marginal (Free Margin)

Fri Marginal avser de medel som för närvarande inte används i handel på Valutamarknaden. Det beräknas enligt följande: Fri marginal = Eget Kapital - Marginal.