FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Front Running (Front Running)

Front Running är en olaglig praxis för mäklare som går in i en aktiehandel med förkunnande om händelser som sannolikt kommer att påverka marknaden för att få en ekonomisk fördel. Till exempel anses en mäklare som köper en säkerhet med ett personligt konto strax före utförandet av en stor order på uppdrag av en kund betraktas som front running, eftersom den mindre ordern sannolikt kommer att gynnas av en prisökning som orsakas av utförandet av den andra större ordern.