FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Fundamentalanalys (Fundamental Analysis)

Fundamentalanalys är en metod för marknadsanalys som i första hand fokuserar på externa faktorer som påverkar priset på en säkerhet. Fundamentalanalys förutsätter att värdepapper alltid är antingen överdriven eller underpris och sålunda ständigt korrigerar sig mot deras verkliga värde. Grundläggande analytiker fokuserar på de ekonomiska, geo-politiska, sociala och makroekonomiska faktorerna som: produktion, inkomst, arbetslöshet, BNP, inflation/deflation. Syftet med grundläggande analys är att identifiera om en viss säkerhet är allt för högt eller för lågt pris för att kunna ta den lämpliga positionen.