info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Fundamentalanalys (undefined)

Fundamentalanalys är en metod för marknadsanalys som i första hand fokuserar på externa faktorer som påverkar priset på en säkerhet. Fundamentalanalys förutsätter att värdepapper alltid är antingen överdriven eller underpris och sålunda ständigt korrigerar sig mot deras verkliga värde. Grundläggande analytiker fokuserar på de ekonomiska, geo-politiska, sociala och makroekonomiska faktorerna som: produktion, inkomst, arbetslöshet, BNP, inflation/deflation. Syftet med grundläggande analys är att identifiera om en viss säkerhet är allt för högt eller för lågt pris för att kunna ta den lämpliga positionen.