FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Futures (Futures)

Futures-kontrakt tillåter köpare och säljare att komma överens om ett pris för en tillgång som ska bytas senare. En köpare i ett terminsavtal går 'långt' i hopp om att tillgången stiger i värde. Säljaren går "kort" i hopp om att tillgången kommer att falla i värde. Även om Futures liknar Forwards, har de flera viktiga skillnader. För det första handlas Futures över ett utbyte vilket innebär att de måste standardiseras och därför är mer styva än Forwards. För det andra markeras Futures markant dagligen, vilket innebär att skillnaderna i värdet från kontraktets tidpunkt löses dagligen mellan köparen och säljaren, till skillnad från Forwards som avvecklas i slutet av kontraktet. Slutligen används Futures ofta av spekulanter som inte har för avsikt att ta fysisk besittning av tillgången som handlas. Detta innebär att terminsavtal normalt stängs innan de når löptid. Tvärtom används framåt av säljare som bönder som vill säkra sig mot prisinstabilitet och sålunda handlas handelsvaran oftast vid kontraktets löptid.