FxPro Hjälpcenter - Ordlista

BNP (Bruttonationalprodukt) (GDP (Gross Domestic Product))

Bruttonationalprodukten är en ekonomisk indikator som spårar förändringar i det totala värdet av varor och tjänster som produceras av ett land eller en ekonomisk region (justerat för inflationen). BNP står för ekonomisk verksamhet och anses vara den viktigaste barometern för ekonomisk hälsa. Med undantag för Kanada, som släpper sina egna BNP-siffror månadsvis, redovisas BNP vanligtvis kvartalsvis. De flesta länder släpper tre versioner av sina BNP-siffror: en preliminär rapport, en reviderad andra uppskattning och en slutgiltig version. Trots att den preliminära rapporten inte är den mest exakta, tenderar den att ha störst marknadseffekt på grund av det faktum som släpps först. När BNP är högre än förväntat tenderar det att ha en positiv effekt på värdet av den aktuella valutan.