info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

BNP (Bruttonationalprodukt) (undefined)

Bruttonationalprodukten är en ekonomisk indikator som spårar förändringar i det totala värdet av varor och tjänster som produceras av ett land eller en ekonomisk region (justerat för inflationen). BNP står för ekonomisk verksamhet och anses vara den viktigaste barometern för ekonomisk hälsa. Med undantag för Kanada, som släpper sina egna BNP-siffror månadsvis, redovisas BNP vanligtvis kvartalsvis. De flesta länder släpper tre versioner av sina BNP-siffror: en preliminär rapport, en reviderad andra uppskattning och en slutgiltig version. Trots att den preliminära rapporten inte är den mest exakta, tenderar den att ha störst marknadseffekt på grund av det faktum som släpps först. När BNP är högre än förväntat tenderar det att ha en positiv effekt på värdet av den aktuella valutan.