FxPro Hjälpcenter - Ordlista

GTC (Good Till Cancelled) (GTC (Good Till Cancelled))

Good till cancelled är väntande beställningar, som är inställda att förbli giltiga i obestämd tid eller tills de avbryts av klienten.