FxPro Hjälpcenter - Ordlista

GTD ( Good Till Date/Time) (GTD (Good Till Date/Time))

Good till datum (GTD) ordrar är väntande beställningar som kan ställas in för att förbli giltiga till ett angivet framtida datum. Om en GTD-order inte är fylld den tiden avbryts den automatiskt.