FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Hot Money (undefined)

Hot money beskriver ett inflöde av spekulativa investeringar från en finansmarknad till en annan för att dra nytta av högre räntor.