info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Ichimoku Kinkō Hyō (undefined)

Ichimoku Kinkō Hyō, som ofta förkortas Ichimoku, är en teknisk indikator som utvecklades av den japanska journalisten Goichi Hosoda i slutet av 1930-talet. Den används för att ge information om trend och momentum, samt stöd och motstånd. Ichimoku används i stor utsträckning av japanska handlare, men ökar också i popularitet bland västerländska handlare på grund av tätheten av information som den kan tillhandahålla utan att använda ytterligare indikatorer. Ichimoku består av fem linjer:

1.Tenkan-sen (vanligtvis en röd linje): 9 period glidande medelvärde som bestämmer trenden samt stöd- och motståndsnivåer.

p> 2. Kijun-sen (vanligtvis en blå linje): 26 periodglidande medelvärde som indikerar potentiell framtida prisåtgärd. Om prisåtgärder trenden över denna linje kan det fortsätta att trenden uppåt. Om prisåtgärder trender under denna linje kan det fortsätta att utvecklas nedåt.

3. Senkou Span A: Det är genomsnittet mellan 9 och 26-perioderna i glidmedel i Tenken-sen och Kijun-sen och uppskattar resultaten 26 perioder framåt.

4. Senkou Span B: 52 period glidande medelvärde som är ritad 26 perioder framåt.

Området mellan span A och span B kallas Kumo (moln) och är skuggat. Tjocka moln representerar högre volatilitet och mer robusta stöd/motståndsnivåer. Tunna moln representerar minskad volatilitet och svagt stöd/motstånd. När Span A är över Span B anses den underliggande marknaden vara hausse. När Span B är över Span A anses den underliggande marknaden vara baisse. När Span A och B passar, betraktas det som en signal om en överhängande trendomvandling.

5. Chinkou Span (vanligtvis en grön linje): Den kartlägger nuvarande slutkurs 26 perioder bakom och används för att generera signaler samt stöd/motståndsnivåer. När Chinkou övergår nuvarande prisåtgärd från botten upp anses det vara en signal att gå länge. När det korsar aktuella prisåtgärder från toppen ner anses det vara en signal att gå kort.

Fokus på 26 perioddata i Ichimoku Kinkō Hyō härleds från den typiska arbetsmånaden för en japansk medarbetare på 1930-talet som är 26 dagar lång.