FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Industriell Produktion (Industrial Production)

Industriell produktion är en ekonomisk indikator som rapporterar det totala värdet av industriproduktionen i ett land eller en ekonomisk region och omfattar sektorer som tillverkning, el, gruvdrift, gas och ånga och luftkonditionering (justerat för inflation). Industriproduktionen är en värdefull indikator, eftersom den är nära korrelerad med andra intressanta områden, såsom sysselsättning, resultat och konsumentförtroende. Med tanke på att produktionen är starkt påverkad av förändrade efterfrågan klassificeras industriproduktionen som en sammanfallande indikator. När siffror är högre än förväntat tenderar de att ha en positiv effekt på landets valuta.

Other terms in this category