info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74.02% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77.37% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Industriell Produktion (undefined)

Industriell produktion är en ekonomisk indikator som rapporterar det totala värdet av industriproduktionen i ett land eller en ekonomisk region och omfattar sektorer som tillverkning, el, gruvdrift, gas och ånga och luftkonditionering (justerat för inflation). Industriproduktionen är en värdefull indikator, eftersom den är nära korrelerad med andra intressanta områden, såsom sysselsättning, resultat och konsumentförtroende. Med tanke på att produktionen är starkt påverkad av förändrade efterfrågan klassificeras industriproduktionen som en sammanfallande indikator. När siffror är högre än förväntat tenderar de att ha en positiv effekt på landets valuta.