FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Jawboning

Jawboning, även känd som "Moral Suasion", är användningen av offentliga överklaganden att påverka politiska och ekonomiska händelser, snarare än att tillgripa direkt ingripande genom lagstiftning. Tal från centralbanker tenderar att falla in i denna kategori eftersom de försöker påverka marknadssentiment och växelkurser utan att öppet ändra politiken.