FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Eftersläpande Indikator (Lagging Indicator)

Eftersläpande indikatorer är "output-oriented" ekonomiska indikatorer som registrerar förändring först efter att ekonomin har börjat följa en viss trend. Ett bra exempel på en eftersläpande indikator är sysselsättningsgraden för en viss region; det tenderar att öka eller minska efter uppgångar eller nedgångar i den bredare ekonomin.