FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Laissez-Faire (Laissez-Faire)

Laissez-faire är en ekonomisk teori som härrör från 1700-talet och står emot regeringstörningar. Föredragandena av laissez-faire-ekonomin tror att marknaderna bör kunna reglera sig själva och är vanligtvis mot reglering, handelsbegränsningar och till och med minimilön.