FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Förlorat årtionde (Lost Decade)

Förlorade årtionden uppstår efter svåra ekonomiska kriser och särskilt efter att en ekonomisk bubbla har brutit. Trög ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet och fallande fastighetspriser är typiska fenomen i sådana situationer, och levnadsstandarden kan ta många år att återhämta sig till vad det brukade vara. 1980-talet betraktas som ett förlorat årtionde för Latinamerika (La DécadaPerdida) efter dess skuldnivåer hamnade ur kontroll. Japans förlorade årtionde inträffade på 1990-talet som en följd av en massiv tillgångsbubbelsprängning. 2000-talet betraktas som ett förlorat årtionde för USA, på grund av dot-com-bubblan i slutet av 1990-talet följt av subprime-hypokrisen under senare delen av decenniet.