FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Marginalkalkylator (Margin Calculator)

FxPros marginalkalkylatorer gör det möjligt för handlare att snabbt och enkelt beräkna hur mycket marginal som krävs för att öppna en viss position. Beräkningen utförs enligt följande:

Obligatorisk Marginal = Volym (Lottstorlek)/Hävstång * Växelkurs för kontovaluta/basvaluta (om det skiljer sig från basvalutan i paret som handlas).

Klicka på 'Handelskalkylator' i menyn till vänster för att utföra handelsberäkningar.