FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Marknadsorder (Market Order)

En marknadsorder är en order att köpa eller sälja ett instrument till det aktuella marknadspriset. Den utförs så snart som en näringsidkare klickar köper eller säljer.