FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Minsta budränta (Minimum Bid Rate)

Minsta budränta är den huvudsakliga refinansieringsräntan som fastställts av Europeiska Centralbanken (ECB). Minsta budräntan är viktig för valutahandlare, eftersom räntorna är centrala för valuta värdering. Av denna anledning tenderar minsta budräntmeddelanden att förväntas av marknaden såväl som ECB:s presskonferens som dyker upp 45 minuter senare. Dessa händelser genererar stor volatilitet på marknaden.