FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Väntande Order (Pending Order)

En väntande order är en instruktion att köpa eller sälja ett instrument när vissa villkor som anges av näringsidkaren är uppfyllda. En näringsidkare informerar sin mäklare om att de inte vill ha det aktuella marknadspriset, men de vill bara att deras order ska utföras om marknadspriset når en viss nivå. Väntande beställningar faller i två kategorier, gränsvärden och stopporder.

Begränsningsorder kan endast utföras till det gränsvärde som anges av näringsidkaren. Det finns två typer av gränsvärden; en köpbegränsningsorder instruerar att ett instrument köps till ett visst pris eller lägre, medan en försäljningsbegränsningsorder instruerar att ett instrument säljs till ett angivet gränsvärde eller högre. Eftersom Gräns order garanterar att en order fylls inom de angivna gränserna eller inte alls, är de så användbara för att förhindra glidning. Men även om de kan förhindra glidning riskerar de inte att fyllas i tider med hög volatilitet.

Stoppordningar instruerar att positioner öppnas eller stängs när angivna priser uppnås och används ofta för att låsa vinster och minimera förluster. Köp avbeställningar bokförs över det aktuella marknadspriset och sälja stopporder läggs under det aktuella marknadspriset. Även om stopporder ofta förväxlas med gränsvärdena skiljer de sig från en nyckelaspekt; när marknadspriset når nivån specificerad av en näringsidkare placeras en marknadsorder automatiskt. Som sådan kan de vid tidpunkter med hög volatilitet påverkas av glidning och dålig fyllning i vissa marknadsförhållanden.