FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Vridpunkter (Pivot Point)

Vridpunkter är tekniska indikatorer som används för att förutsäga kortfristiga rörelser i priserna. De beräknas genom att ta medeltalet av tillgångens högsta, lägsta och slutkurs eller medeltalet av tillgångens högsta, lägsta, inlednings- och slutkurs. När det aktuella priset går över en vridpunkt anses det vara hausse. Tvärtom, när det aktuella priset går under en svängpunkt, anses den vara baisse.