FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Portfölj (Portfolio)

En portfölj är ett urval av finansiella tillgångar som innehas av en investerare. Dessa kan omfatta aktier, obligationer, råvaror, optionsavtal samt investeringar i ömsesidiga och börshandlade fonder. Det är ansett förnuftigt att ha en diversifierad placeringsportfölj, eftersom detta begränsar en investerares exponering mot risken att vara bunden till ett enda finansiellt instrument.