FxPro Hjälpcenter - Ordlista

PPI (Producentprisindex) (PPI (Producer Price Index))

Detta är en ledande ekonomisk indikator som spårar de förändrade priserna på varor och tjänster som säljs av producenterna varje månad. PPI är en viktig indikator på konsumenternas inflation eftersom högre priser som tas ut av producenterna vidarebefordras till konsumenten. Rapporten släpps före KPI (konsumentprisindex) och det har ofta ökat marknadseffekter. En PPI-figur som är högre än den prognostiserade tenderar att ha en positiv effekt på värdet av den aktuella valutan.