FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Rally (Rally)

En rally refererar till en stor uppåtgående rörelse i priset på ett instrument. Rallys uppstår i marknadsförhållanden där det finns ett överflöd av köpare och brist på säljare. Detta leder i sin tur till prishöjningar som endast kan modereras av ett stort antal säljare som kommer in på marknaden.