FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Nytt kostnadsförslag (Re-quote)

Ett nytt kostnadsförslag inträffar när en mäklare inte kan bekräfta en handel till ett visst bud- eller säljpris. Med andra ord, när handeln har tagits emot har priset ändrats, vilket i sin tur tvingar mäklaren att citera ett annat pris till näringsidkaren. Nytt kostnadsförslag tenderar att förekomma i volatila marknader, särskilt när en starkt effektiv ekonomisk indikator släpps. Vanligtvis kommer ett citat att innebära ett högre säljpris och ett lägre budpris.